Kalite Politikamız


Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı
sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan,
teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz
müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm
ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve Süreç Yaklaşımı
ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata ‘yı hedeflemelidir.

Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve
memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma
ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak,
geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve
güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

Bu bağlamda amacımız bütün
faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve
düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi ‘ni yaşam şekli olarak
benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile
iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Burak Ltd. Şti. çalışanları olarak
hepimizin görevidir.